Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 27.01.2017 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 17. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Daň z nemovitých věcí
Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!
Vyvěšeno: 13. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Daň z nemovitých věcí
Avirální influenza
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Vyvěšeno: 10. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Avirální influenza
Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba
Vyvěšeno: 10. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Dražební vyhláška
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Obce Petrovice na rok 2017
Vyvěšeno: 06. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh rozpočtu
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 03. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29. 12. 2016.
Vyvěšeno: 03. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce – směna pozemků v obci Petrovice
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - směna bez finančního či jiného vyrovnání pozemků dle GP č.198-118/2016 : pozemků p.č. 114/34 a p.č.114/64 v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova za pozemky p.č.114/60 díl „a“ a pozemek p.č.114/57 díl „b“ v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 20. 12. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Záměr obce – směna pozemků v obci Petrovice
Plán zimní údržby
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků, obce Petrovice je zajistit po dobu zimního období (od 1. listopadu do 31. března následujícího roku) zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.
Vyvěšeno: 23. 11. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Plán zimní údržby
Směrnice č. 1/2016
Směrnice č. 1/2016, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek
Vyvěšeno: 14. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice č. 1/2016
Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016, zpřísnění podmínek pro provozování
Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu (běžné domovní kotle), povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016, zpřísnění podmínek pro provozování
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Petrovice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové (dále jen „katastrální úřad“), sp.zn.: RO-1/2016-602, že v katastrálním území Kanice u Petrovic bude k 1. 1. 2017 zahájena revize katastru nemovitostí.
Vyvěšeno: 30. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2016
Vyvěšeno: 20. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Přehledné informace o evidenci tržeb naleznete na www.etrzby.cz. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím webového formuláře nebo infolinky +420 225 092 392.
Vyvěšeno: 16. 08. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Elektronická evidence tržeb
Opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Vyvěšeno: 03. 06. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Opatření obecné povahy
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Kotlíkové dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Vyvěšeno: 16. 10. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Kotlíkové dotace
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice