Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Návrh rozpočtu na rok 2017
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO - Návrh rozpočtu na rok 2017
Vyvěšeno: 29. 11. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh rozpočtu na rok 2017
Plán zimní údržby
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků, obce Petrovice je zajistit po dobu zimního období (od 1. listopadu do 31. března následujícího roku) zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.
Vyvěšeno: 23. 11. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Plán zimní údržby
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18. 11. 2016.
Vyvěšeno: 22. 11. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh
Vyvěšeno: 15. 11. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14. 10. 2016.
Vyvěšeno: 21. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016, zpřísnění podmínek pro provozování
Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu (běžné domovní kotle), povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016, zpřísnění podmínek pro provozování
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Poplatek za odvod odpadních vod
Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30.11.2016. Poplatek na rok 2016 činí 288,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 288,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
Vyvěšeno: 04. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Poplatek za odvod odpadních vod
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Petrovice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové (dále jen „katastrální úřad“), sp.zn.: RO-1/2016-602, že v katastrálním území Kanice u Petrovic bude k 1. 1. 2017 zahájena revize katastru nemovitostí.
Vyvěšeno: 30. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2016
Vyvěšeno: 20. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Přehledné informace o evidenci tržeb naleznete na www.etrzby.cz. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím webového formuláře nebo infolinky +420 225 092 392.
Vyvěšeno: 16. 08. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Elektronická evidence tržeb
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 05. 08. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Vyvěšeno: 03. 06. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Opatření obecné povahy
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 19. 01. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Kotlíkové dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Vyvěšeno: 16. 10. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Kotlíkové dotace
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Směrnice
Směrnice, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek.
Vyvěšeno: 25. 11. 2014Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice