Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Záměr obce – směna pozemků v obci Petrovice
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb.,o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: směna pozemku dle GP č.192-50/2015: díl „c“ z parcely 692/1 bez finančního či jiného vyrovnání za díl „b“ z parcely 692/3.
Vyvěšeno: 18. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Záměr obce – směna pozemků v obci Petrovice
Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016, zpřísnění podmínek pro provozování
Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu (běžné domovní kotle), povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016, zpřísnění podmínek pro provozování
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Poplatek za odvod odpadních vod
Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30.11.2016. Poplatek na rok 2016 činí 288,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 288,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
Vyvěšeno: 04. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Poplatek za odvod odpadních vod
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Petrovice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové (dále jen „katastrální úřad“), sp.zn.: RO-1/2016-602, že v katastrálním území Kanice u Petrovic bude k 1. 1. 2017 zahájena revize katastru nemovitostí.
Vyvěšeno: 30. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2016
Vyvěšeno: 20. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 22.10.2016 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 20. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016)
Vyvěšeno: 20. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 11. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Upozornění
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Přehledné informace o evidenci tržeb naleznete na www.etrzby.cz. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím webového formuláře nebo infolinky +420 225 092 392.
Vyvěšeno: 16. 08. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Elektronická evidence tržeb
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 05. 08. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Vyvěšeno: 03. 06. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Opatření obecné povahy
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Vyvěšeno: 10. 05. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 19. 01. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Kotlíkové dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Vyvěšeno: 16. 10. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Kotlíkové dotace
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Směrnice
Směrnice, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek.
Vyvěšeno: 25. 11. 2014Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice