Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 18. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška
Pozvání na informační schůzku obcí ORP Nový Bydžov
Pozvání na informační schůzku obcí ORP Nový Bydžov dne 15. 11. 2017 od 15.30 ve velké zasedací síni MěÚ NB.
Vyvěšeno: 17. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Pozvání na informační schůzku obcí ORP Nový Bydžov
Záměr obce
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Vyvěšeno: 10. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Záměr obce
Záměr obce
Záměr obce – smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
Vyvěšeno: 10. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Záměr obce
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 06. 10. 2017.
Vyvěšeno: 10. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Pozvánka
Pozvánka na Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO dne 30. 11. 2017 od 15,30 v Obecní hospodě Hlušice.
Vyvěšeno: 06. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Pozvánka
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s § 15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) OZNAMUJEME Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech: v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 21. října 2017 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 05. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Splatnost poplatku za odvod odpadních vod
Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30.11.2017. Poplatek na rok 2017 činí 288,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 288,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
Vyvěšeno: 29. 09. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Splatnost poplatku za odvod odpadních vod
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2017
Vyvěšeno: 19. 09. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 19. 09. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Upozornění
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst. 7 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28.
Vyvěšeno: 09. 09. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s § 14c písm. f) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 05. 09. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.6/2017.
Vyvěšeno: 31. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Fungování dětské lékařské pohotovosti Nový Bydžov
Vážení spoluobčané města Nového Bydžova a okolí, vedení nemocnice v Novém Bydžově upozorňuje na změnu v době fungování dětské lékařské pohotovosti. K té dojde od 1.9.2017. I nadále bude pohotovost provozována o sobotách, nedělích a svátcích, ale ve zkráceném režimu, vždy od 8 do 12 hodin.
Vyvěšeno: 27. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Fungování dětské lékařské pohotovosti Nový Bydžov
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.5/2017.
Vyvěšeno: 21. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s § 14c písm. c) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů
Vyvěšeno: 21. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11. 08. 2017.
Vyvěšeno: 18. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.4/2017.
Vyvěšeno: 11. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 23. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Závěrečný účet Petrovice za rok 2016
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete schválený Závěrečný účet Petrovice za rok 2016 včetně všech svých příloh.
Vyvěšeno: 16. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet Petrovice za rok 2016
Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016
Dne 31.5.2017 byl zveřejněn Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016 na internetových stránkách obce www.petrovice.eu v sekci finanční hospodaření včetně všech svých příloh a k nahlédnutí je v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 31. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.3/2017.
Vyvěšeno: 02. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.2/2017.
Vyvěšeno: 01. 04. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 14. 03. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2017
Vyvěšeno: 01. 03. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.1/2017.
Vyvěšeno: 15. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Vyvěšeno: 07. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 03. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Směrnice č. 1/2016
Směrnice č. 1/2016, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek
Vyvěšeno: 14. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice č. 1/2016
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Kotlíkové dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Vyvěšeno: 16. 10. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Kotlíkové dotace
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice