Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Poplatek za komunální odpad
OÚ Petrovice oznamujeme občanům, že poplatek za komunální odpad na rok 2018 činí 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem a 500,- Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek na rok 2018 za psa činí 100,-Kč. Poplatek lze uhradit v úředních hodinách v kanceláři OÚ Petrovice nebo na obecní účet. Hromadný výběr poplatků bude probíhat v sobotu 7.4.2018 od 9:00-11:00. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.7.2018. Děkujeme za včasné zaplacení.
Vyvěšeno: 16. 02. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Poplatek za komunální odpad
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 13. 02. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Jarní zábava
Obecní úřad Petrovice Vás srdečně zve na 8. ročník jarní zábavy v sobotu 14. dubna 2018 od 20.00 v prostorách jídelny Petrovice, nekuřácká zábava, vstupné 50 Kč, hraje Turbo Roští.
Vyvěšeno: 12. 02. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jarní zábava
Maškarní karneval
OZ obce Petrovice zve srdečně všechny děti na zábavné odpoledne plné her a tancování, sobota 17.3.2018 od 14:00 v jídelně v Petrovicích.
Vyvěšeno: 12. 02. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Maškarní karneval
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 26. 01. 2018.
Vyvěšeno: 30. 01. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovice na rok 2017
Vyvěšeno: 26. 01. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočet
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.12/2017.
Vyvěšeno: 12. 01. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.13/2017.
Vyvěšeno: 12. 01. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Záměr obce – umístění vysílače na střeše objektu Mateřské školy, Petrovice.
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - umístění vysílače na střeše objektu Mateřské školy, Petrovice
Vyvěšeno: 12. 01. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Záměr obce – umístění vysílače na střeše objektu Mateřské školy, Petrovice.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2017
Vyvěšeno: 09. 01. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh rozpočtu
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové provizorium na rok 2018 pro hospodaření obce Petrovice
Vyvěšeno: 02. 01. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové provizorium
Střednědobý rozpočtový výhled
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020
Vyvěšeno: 02. 01. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočet
Rozpočet Mateřské školy, Petrovice, na rok 2018
Vyvěšeno: 19. 12. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočet
Střednědobý rozpočtový výhled
Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy, Petrovice na rok 2019 a 2020.
Vyvěšeno: 19. 12. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.11/2017.
Vyvěšeno: 30. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.10/2017.
Vyvěšeno: 22. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Plán zimní údržby obce Petrovice
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků, obce Petrovice je zajistit po dobu zimního období (od 1. listopadu do 31. března následujícího roku) zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.
Vyvěšeno: 17. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Plán zimní údržby obce Petrovice
Návrh rozpočtu
Na internetových stránkách obce Petrovice v sekci Finanční hospodaření - Dobrovolný svaz obcí Podcidlinsko naleznete jeho Návrh Rozpočtu na rok 2018.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh rozpočtu
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.9/2017.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtový výhled
Na internetových stránkách obce Petrovice v sekci Finanční hospodaření - Dobrovolný svaz obcí Podcidlinsko naleznete jeho Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtový výhled
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu § 14 odst. 1 písm. c) zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.8/2017.
Vyvěšeno: 25. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.7/2017.
Vyvěšeno: 06. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 19. 09. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Upozornění
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.6/2017.
Vyvěšeno: 31. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.5/2017.
Vyvěšeno: 21. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.4/2017.
Vyvěšeno: 11. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 23. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Závěrečný účet Petrovice za rok 2016
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete schválený Závěrečný účet Petrovice za rok 2016 včetně všech svých příloh.
Vyvěšeno: 16. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet Petrovice za rok 2016
Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016
Dne 31.5.2017 byl zveřejněn Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016 na internetových stránkách obce www.petrovice.eu v sekci finanční hospodaření včetně všech svých příloh a k nahlédnutí je v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 31. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.3/2017.
Vyvěšeno: 02. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Závěrečný účet svazku obcí-Mikroregion Novobydžovsko
Dne 28. 4. 2017 byl zveřejněn Závěrečný účet svazku obcí-Mikroregion Novobydžovsko na internetových stránkách obce www.petrovice.eu v sekci finanční hospodaření a k nahlédnutí je v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 28. 04. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet svazku obcí-Mikroregion Novobydžovsko
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.2/2017.
Vyvěšeno: 01. 04. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovice na rok 2017
Vyvěšeno: 23. 03. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočet
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2017
Vyvěšeno: 01. 03. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.1/2017.
Vyvěšeno: 15. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Vyvěšeno: 07. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 03. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2020
Vyvěšeno: 29. 12. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtový výhled
Směrnice č. 1/2016
Směrnice č. 1/2016, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek
Vyvěšeno: 14. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice č. 1/2016
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice