Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s § 14c písm. c) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů
Vyvěšeno: 21. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Oznámení
Oznamujeme občanům, že v nejbližší době bude probíhat rekonstrukce chodníků před budovu jídelny v Petrovicích, budovou čp.24. Proto prosíme dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti budovy jídelny. Děkujeme za pochopení.
Vyvěšeno: 11. 07. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 23. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16. 06. 2017.
Vyvěšeno: 23. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce – smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: smluvně zřídit právo stavby u pozemku p.č. 408/10, 452/60, 376 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Vyvěšeno: 01. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Záměr obce – smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016
Dne 31.5.2017 byl zveřejněn Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016 na internetových stránkách obce www.petrovice.eu v sekci finanční hospodaření včetně všech svých příloh a k nahlédnutí je v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 31. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016
Záměr obce na dodatek pachtovní smlouvy č.106/2013
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: uzavření dodatku pachtovní smlouvy č.106/2013 mezi obcí Petrovice a Rolnickou a.s. Králíky na rozšíření pronajatých pozemků v majetku obce Petrovice o pozemek p.č. 629/15 a p.č.700/18 v k.ú.Kanice.
Vyvěšeno: 12. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Záměr obce  na dodatek pachtovní smlouvy č.106/2013
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 2. 5. 2017.
Vyvěšeno: 08. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Závěrečný účet svazku obcí-Mikroregion Novobydžovsko
Dne 28. 4. 2017 byl zveřejněn Závěrečný účet svazku obcí-Mikroregion Novobydžovsko na internetových stránkách obce www.petrovice.eu v sekci finanční hospodaření a k nahlédnutí je v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 28. 04. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet svazku obcí-Mikroregion Novobydžovsko
Program rozvoje venkova
Dne 3. dubna 2017 vyhlašuje MAS první výzvu k předkládání Žádostí o podporu v oblasti investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Vyhlášená výzva je prostřednictvím Fiche č. 2 – Podpora podnikatelů zaměřena na podporu podnikatelských aktivit, na vybudování lepších podmínek pro podnikání a na tvorbu nových pracovních příležitostí.
Vyvěšeno: 07. 04. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Program rozvoje venkova
Vzdělávání praxí
Projekt Vzdělávání praxí znamená pro účastníky větší šanci na pracovním trhu a pro firmy příležitost kompenzovat si náklady za zaškolení potencionálního zaměstnance
Vyvěšeno: 07. 04. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Vzdělávání praxí
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 14. 03. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
Poplatek za komunální odpad na tok 2017
OÚ Petrovice oznamujeme občanům, že poplatek za komunální odpad na rok 2017 činí 500,-Kč za osobu s trvalým pobytem a 500,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek na rok 2017 za psa činí 100,-Kč. Poplatek lze uhradit v úředních hodinách v kanceláři OÚ Petrovice nebo na obecní účet. Hromadný výběr poplatků bude probíhat v sobotu 22.4.2017 od 9:00-11:00.Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.7.2017. Děkujeme za včasné zaplacení.
Vyvěšeno: 07. 03. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Poplatek za komunální odpad na tok 2017
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2017
Vyvěšeno: 01. 03. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Vyvěšeno: 07. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 03. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Směrnice č. 1/2016
Směrnice č. 1/2016, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek
Vyvěšeno: 14. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice č. 1/2016
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Vyvěšeno: 03. 06. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Opatření obecné povahy
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Kotlíkové dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Vyvěšeno: 16. 10. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Kotlíkové dotace
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice