Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Vyvěšeno: 03. 06. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Opatření obecné povahy
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 20. 05. 2016.
Vyvěšeno: 27. 05. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce – prodej pozemku v obci Petrovice
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb.,o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - prodej pozemku parcelní číslo 422/56 o výměře 37 m2 v obci Petrovice, k.ú.Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 25. 05. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku v obci Petrovice
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Vyvěšeno: 10. 05. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Tajný výlet
OZ srdečně zve všechny občany na tajný výlet, který se bude konat v sobotu 11.6.2016. Odjezd bude v 10:00 z parkoviště u prodejny Hruška. Dále zveme všechny účastníky i neúčastníky tajného výletu na posezení ve večerních hodinách na hřiště v Petrovicích. Zájemci hlaste se v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 03. 05. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Tajný výlet
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2016.
Vyvěšeno: 29. 04. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška
Vyúčtování ceny pro vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 08. 04. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Vyúčtování ceny pro vodné a stočné
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 01. 04. 2016.
Vyvěšeno: 08. 04. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 18. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Veřejná vyhláška
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, ruší podle ustanovení § 115a vodního zákona opatření obecné povahy, vydané dne 10.08.2015, pod č.j.: V/13856/2015/Vor/1854/2015, kterým byl zakázán odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích a omezen odběr podzemních vod z domovních studní, v období přechodného nedostatku vody.
Vyvěšeno: 18. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace 1.2.2016.
Vyvěšeno: 11. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Výběr poplatků za komunální odpad a psy
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2016 bude probíhat v sobotu 26.března od 9 do 11 hodin v kanceláři OÚ Petrovice. Poplatek za osobu trvale bydlící činí 500,- Kč. Poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci činí 500,- Kč. Poplatek za psa činí 100,- Kč.
Vyvěšeno: 11. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výběr poplatků za komunální odpad a psy
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Návrh rozpočtu na rok 2016
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO - Návrh rozpočtu na rok 2016
Vyvěšeno: 23. 02. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh rozpočtu na rok 2016
Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - povodí
Vyvěšeno: 15. 01. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu Veřejně prospěšné práce
V období od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 byla v obci Petrovice, v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP částkou 148 701,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.
Vyvěšeno: 12. 01. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu Veřejně prospěšné práce
Kotlíkové dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Vyvěšeno: 16. 10. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Kotlíkové dotace
Základní registry jedou naplno!
Návod pro občana: Co mám dělat, když měním adresu trvalého pobytu?
Vyvěšeno: 27. 07. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Základní registry jedou naplno!
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 19. 01. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Směrnice
Směrnice, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek.
Vyvěšeno: 25. 11. 2014Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice