Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28
Vyvěšeno: 26. 08. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 19. 08. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Přehledné informace o evidenci tržeb naleznete na www.etrzby.cz. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím webového formuláře nebo infolinky +420 225 092 392.
Vyvěšeno: 16. 08. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Elektronická evidence tržeb
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 05. 08. 2016.
Vyvěšeno: 12. 08. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 05. 08. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji
Do 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova se v Královéhradeckém kraji přihlásilo celkem 32 obcí. Na základě nominace vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže předseda krajské hodnotitelské komise jmenoval členy této komise. Každá obec zařazená do soutěže byla podle zpracovaného harmonogramu v termínu od 13. června do 24. června 2016 navštívena krajskou hodnotitelskou komisí. O této návštěvě byli všichni starostové soutěžících obcí předem informováni. Návštěva každé obce trvala 120 minut. Základní informace a podklady pro hodnocení získala krajská hodnotitelská komise z prezentace obce, rozhovorů se zástupci obce, prohlídky obce a obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže.
Vyvěšeno: 28. 06. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji
Opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Vyvěšeno: 03. 06. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Opatření obecné povahy
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Vyvěšeno: 10. 05. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 18. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Veřejná vyhláška
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, ruší podle ustanovení § 115a vodního zákona opatření obecné povahy, vydané dne 10.08.2015, pod č.j.: V/13856/2015/Vor/1854/2015, kterým byl zakázán odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích a omezen odběr podzemních vod z domovních studní, v období přechodného nedostatku vody.
Vyvěšeno: 18. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace 1.2.2016.
Vyvěšeno: 11. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Výběr poplatků za komunální odpad a psy
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2016 bude probíhat v sobotu 26.března od 9 do 11 hodin v kanceláři OÚ Petrovice. Poplatek za osobu trvale bydlící činí 500,- Kč. Poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci činí 500,- Kč. Poplatek za psa činí 100,- Kč.
Vyvěšeno: 11. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výběr poplatků za komunální odpad a psy
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Návrh rozpočtu na rok 2016
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO - Návrh rozpočtu na rok 2016
Vyvěšeno: 23. 02. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh rozpočtu na rok 2016
Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - povodí
Vyvěšeno: 15. 01. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška
Kotlíkové dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Vyvěšeno: 16. 10. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Kotlíkové dotace
Základní registry jedou naplno!
Návod pro občana: Co mám dělat, když měním adresu trvalého pobytu?
Vyvěšeno: 27. 07. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Základní registry jedou naplno!
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 19. 01. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Směrnice
Směrnice, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek.
Vyvěšeno: 25. 11. 2014Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice