Obec Petrovice - Veřejnoprávní smlouvy
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovice

Veřejnoprávní smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2016
Smlouva o poskytnutí dotace č. 01/2016 uzavřená podle §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidle územních rozpočtů, ve znění pozdělších předpisů. Příjemce Myslivecký spolek Starý Háj.
Vyvěšeno: 03. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Ke stažení
Smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2016
Smlouva o poskytnutí dotace č. 03/2016 uzavřená podle §10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidle územních rozpočtů, ve znění pozdělších předpisů. Příjemce Myslivecký spolek Starý Háj.
Vyvěšeno: 03. 09. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Ke stažení
 
Created by Obec Petrovice