Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Pšánky

Úřední deska

Oznámení - Pronájem pěti bytových jednotek v obci Petrovice
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání, konané 10.11.2017, schválilo pronájem pěti bytů v bytovém domě čp. 24 v obci Petrovice o velikosti 26 m2 , 26,3 m2 , 31 m2 , 58,4 m2 , 41,2 m2 . Bližší informace podá starosta obce Petrovice Mgr.Luboš Žilka, tel.773119490, místostarosta obce Petrovice Josef Čadík, tel. 602446062. Možnost prohlídky bytů po telefonní domluvě se starostou nebo místostarostou obce Petrovice. Přihlášky do výběrového řízení budou přijímány do 15.12.2017 do 18.00.
Vyvěšeno: 16. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení - Pronájem pěti bytových jednotek v obci Petrovice
Mikulášská besídka
OZ srdečně zve všechny děti na mikulášskou besídku, která se bude konat v sobotu 9.prosince 2017 od 14:00 hodin v jídelně v Petrovicích. Čekání na Mikuláše, anděla a čerta si zpestříme soutěžemi a tancováním.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Mikulášská besídka
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu § 14 odst. 1 písm. c) zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Strojení vánočního stromečku
OZ srdečně zve všechny občany na strojení vánočního stromečku před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a rozsvícení stromu před obecním úřadem, které se bude konat v pátek 24.11.2017 od 16:30. Přijďte si posedět se spoluobčany do přízemí obecního úřadu a načerpat adventní atmosféru.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Strojení vánočního stromečku
Oznámení obecního úřadu Petrovice
Zájemci o palivové dřevo hlaste se v úředních hodinách obecního úřadu o přidělení jednotlivých dílů. Termín nahlášení je do konce měsíce listopad 2017.
Vyvěšeno: 10. 11. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení obecního úřadu Petrovice
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 06. 10. 2017.
Vyvěšeno: 10. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Pozvánka
Pozvánka na Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO dne 30. 11. 2017 od 15,30 v Obecní hospodě Hlušice.
Vyvěšeno: 06. 10. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Pozvánka
Splatnost poplatku za odvod odpadních vod
Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30.11.2017. Poplatek na rok 2017 činí 288,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 288,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
Vyvěšeno: 29. 09. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Splatnost poplatku za odvod odpadních vod
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2017
Vyvěšeno: 19. 09. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 19. 09. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Upozornění
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.6/2017.
Vyvěšeno: 31. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.5/2017.
Vyvěšeno: 21. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.4/2017.
Vyvěšeno: 11. 08. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 23. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Závěrečný účet Petrovice za rok 2016
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete schválený Závěrečný účet Petrovice za rok 2016 včetně všech svých příloh.
Vyvěšeno: 16. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet Petrovice za rok 2016
Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016
Dne 31.5.2017 byl zveřejněn Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016 na internetových stránkách obce www.petrovice.eu v sekci finanční hospodaření včetně všech svých příloh a k nahlédnutí je v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 31. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.3/2017.
Vyvěšeno: 02. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.2/2017.
Vyvěšeno: 01. 04. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 14. 03. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2017
Vyvěšeno: 01. 03. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.1/2017.
Vyvěšeno: 15. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Vyvěšeno: 07. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 03. 01. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Směrnice č. 1/2016
Směrnice č. 1/2016, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek
Vyvěšeno: 14. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice č. 1/2016
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice