Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovice

Úřední deska

Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 12. 02. 2019.
Vyvěšeno: 19. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zrušení úředních hodin
Oznamujeme občanům, v úterý 26.2.2019, budou zrušeny úřední hodiny Obecního úřadu Petrovice. Děkujeme za pochopení.
Vyvěšeno: 19. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zrušení úředních hodin
Jarní zábava
Obecní úřad Petrovcie Vás srdečně zve na jarní zábavu, 30. března 2019 od 20:00 v jídelně v Petrovicích, vstupné 70 Kč. K poslechu a tanci zahraje skupina Reflex.
Vyvěšeno: 18. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jarní zábava
Maškarní karneval
OZ obce Petrovice zve srdečně všechny děti na maškarní karneval. Zábavné odpoledne plné her a tancování, sobota 16. 3. 2019 Od 14:00 v jídelně v Petrovicích. Občerstvení zajištěno pro děti i jejich doprovod.
Vyvěšeno: 18. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Maškarní karneval
Výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2019
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2019 bude probíhat každé úterý a pátek v úředních hodinách v kanceláři OÚ Petrovice. Poplatek za osobu trvale bydlící činí 500,-Kč. Poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci činí 500,-Kč. Poplatek za psa činí 100,-Kč. Poplatek můžete uhradit i na účet obce 1080779329/0800 s variabilním symbolem číslem domu.
Vyvěšeno: 15. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2019
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 13. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Petrovice, které se bude konat: 22.02.2019 od 7:30 do 10:00.
Vyvěšeno: 05. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Rozpočet na rok 2019
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete „Rozpočet obce Petrovice na rok 2019“.
Vyvěšeno: 04. 01. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočet na rok 2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 11/2018.
Vyvěšeno: 31. 12. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočet
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete "Rozpočet Mateřské školy, Petrovice, na rok 2019".
Vyvěšeno: 22. 12. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočet
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 10/2018.
Vyvěšeno: 21. 12. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Střednědobý rozpočtový výhled
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete „Střednědobý rozpočtový výhled Obce Petrovice na rok 2020 - 2021“.
Vyvěšeno: 21. 12. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Střednědobý rozpočtový výhled
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete „Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy, Petrovice na rok 2020 a 2021“.
Vyvěšeno: 11. 12. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 09/2018.
Vyvěšeno: 15. 11. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Plán zimní údržby Obce Petrovice
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků, obce Petrovice je zajistit po dobu zimního období (od 1. listopadu do 31. března následujícího roku) zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.
Vyvěšeno: 19. 10. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Plán zimní údržby Obce Petrovice
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2018.
Vyvěšeno: 07. 09. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Závěrečný účet Petrovice za rok 2017
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete Závěrečný účet Petrovice za rok 2017 včetně všech svých příloh.
Vyvěšeno: 09. 07. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet Petrovice za rok 2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 23. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Podpora rozvoje regionů
Projekt „Výměna střešních krytin na objektech v majetku obce Petrovice“ Identifikační číslo 117D815006020 byl realizován za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj - Program 11781 - Podpora rozvoje regionů.
Vyvěšeno: 10. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Podpora rozvoje regionů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Vyvěšeno: 07. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Směrnice č. 1/2016
Směrnice č. 1/2016, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek
Vyvěšeno: 14. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice č. 1/2016
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice