Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovice

Úřední deska

Návrh Závěrečného účtu
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Pocidlinsko najdete Návrh Závěrečného účtu DSO POCIDLINSKO 2018.
Vyvěšeno: 14. 05. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh Závěrečného účtu
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJEME Volby do Evropského parmalentu se konají: v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 25. ledna 2019 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 09. 05. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Fajn tábory
Fajn tábory, u nás si tábor vybere každý. Sportovní, zážitkové, taneční, se zvířaty, umělecké, akční, speciální, pro dospělé
Vyvěšeno: 07. 05. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Fajn tábory
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi smluvními stranami Město Nový Bydžov a Obec Petrovice.
Vyvěšeno: 03. 05. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
Vodné a stočné
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné, kalkulovaná cena pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 03. 05. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Vodné a stočné
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 21.5.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 30. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení
Vodné a stočné
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 29. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Vodné a stočné
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 894889/19/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2019.
Vyvěšeno: 26. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 3/2019.
Vyvěšeno: 24. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Návrh Závěrečného účtu Petrovice za rok 2018
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete Návrh Závěrečného účtu Petrovice za rok 2018 včetně všech svých příloh
Vyvěšeno: 23. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Návrh Závěrečného účtu Petrovice za rok 2018
Slet čarodějnic a čarodějů
Na vědomost se dává Slet čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií 30. dubna 2019 od 18:30, sraz u svatého Václava.
Vyvěšeno: 23. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Slet čarodějnic a čarodějů
Výlet k oslavě Dnu dětí - PARK MIRAKULUM
Obec Petrovice srdečně zve všechny děti na výlet k oslavě Dnu dětí. Pojedeme do PARKU MIRAKULUM, v sobotu 25.5.2019, odjezd v 8:00 z parkoviště u prodejny Hruška. Zájemci hlaste se v kanceláři OÚ.
Vyvěšeno: 22. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výlet k oslavě Dnu dětí - PARK MIRAKULUM
Stálá služba na občanských průkazech
V době konání voleb dne 24.05.-25.05.2019 je na Městském úřadu k dispozici stálá služba na občanských průkazech tel.: 495 703 924 (Zuzana Svěcená) pátek 24.05. 8:00-18:00 sobota 25.05. 8:00-12:00 k novému OP je nutné 2x foto + starý OP fotografie zajistíte přímo v kanceláři občanských průkazů (4 ks/100 Kč)
Vyvěšeno: 16. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stálá služba na občanských průkazech
Výpočet ceny pro vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018.
Vyvěšeno: 16. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výpočet ceny pro vodné a stočné
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, Petrovice 28.
Vyvěšeno: 13. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 09. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
Vyvěšeno: 05. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Záměr obce – prodej pozemku p.č. 765 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: prodej pozemku p.č. 765 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 26. 03. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku p.č. 765 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Záměr obce – směna pozemku p.č.156/6 v k. ú. Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: směna pozemku p.č. 156/6 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova o výměře 160 m2, druh pozemku orná půda, za část pozemku p.č. 205 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 26. 03. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Záměr obce – směna pozemku p.č.156/6 v k. ú.  Petrovice u Nového Bydžova
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 22. 03. 2019.
Vyvěšeno: 26. 03. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu § 16 odst. 1 písm. c) č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 25. 03. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 2/2019.
Vyvěšeno: 15. 03. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 22.03.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 12. 03. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2019.
Vyvěšeno: 01. 03. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 1/2019.
Vyvěšeno: 27. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 12. 02. 2019.
Vyvěšeno: 19. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Jarní zábava
Obecní úřad Petrovcie Vás srdečně zve na jarní zábavu, 30. března 2019 od 20:00 v jídelně v Petrovicích, vstupné 70 Kč. K poslechu a tanci zahraje skupina Reflex.
Vyvěšeno: 18. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jarní zábava
Maškarní karneval
OZ obce Petrovice zve srdečně všechny děti na maškarní karneval. Zábavné odpoledne plné her a tancování, sobota 16. 3. 2019 Od 14:00 v jídelně v Petrovicích. Občerstvení zajištěno pro děti i jejich doprovod.
Vyvěšeno: 18. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Maškarní karneval
Výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2019
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2019 bude probíhat každé úterý a pátek v úředních hodinách v kanceláři OÚ Petrovice. Poplatek za osobu trvale bydlící činí 500,-Kč. Poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci činí 500,-Kč. Poplatek za psa činí 100,-Kč. Poplatek můžete uhradit i na účet obce 1080779329/0800 s variabilním symbolem číslem domu.
Vyvěšeno: 15. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2019
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 13. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Dodatek č. 1 směrnice zadávání veřejných zakázek
Dodatek č. 1 směrnice, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek.
Vyvěšeno: 12. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Dodatek č. 1 směrnice zadávání veřejných zakázek
Střednědobý rozpočtový výhled
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete „Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy, Petrovice na rok 2020 a 2021“.
Vyvěšeno: 12. 02. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočet na rok 2019
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete „Rozpočet obce Petrovice na rok 2019“.
Vyvěšeno: 04. 01. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočet na rok 2019
Rozpočet
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete "Rozpočet Mateřské školy, Petrovice, na rok 2019".
Vyvěšeno: 22. 12. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočet
Střednědobý rozpočtový výhled
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete „Střednědobý rozpočtový výhled Obce Petrovice na rok 2020 - 2021“.
Vyvěšeno: 21. 12. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Plán zimní údržby Obce Petrovice
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků, obce Petrovice je zajistit po dobu zimního období (od 1. listopadu do 31. března následujícího roku) zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.
Vyvěšeno: 19. 10. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Plán zimní údržby Obce Petrovice
Závěrečný účet Petrovice za rok 2017
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete Závěrečný účet Petrovice za rok 2017 včetně všech svých příloh.
Vyvěšeno: 09. 07. 2018Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet Petrovice za rok 2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 23. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Podpora rozvoje regionů
Projekt „Výměna střešních krytin na objektech v majetku obce Petrovice“ Identifikační číslo 117D815006020 byl realizován za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj - Program 11781 - Podpora rozvoje regionů.
Vyvěšeno: 10. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Podpora rozvoje regionů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Vyvěšeno: 07. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Směrnice č. 1/2016
Směrnice č. 1/2016, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek
Vyvěšeno: 14. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice č. 1/2016
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
> > Zobrazit historii úřední desky < <
 
Created by Obec Petrovice